Samen met Kliek je marketing organiseren

Goede marketing is ook een vorm van communicatie. Kliek denkt graag mee met klanten en gaat samen met de klant op zoek naar manieren om marketing optimaal te organiseren. Jullie marketing, wel te verstaan. In drie verschillende formules – een online evaluatie van je website, een marketing plan ‘small’ en de volledige, uitgebreide versie daarvan – maken we een stand van zaken op, zoeken naar punten die we kunnen aanvullen of verbeteren en laten je onderneming zo dat tikkeltje beter gesmeerd lopen.

FORMULE 1

Online evaluatie van je website

Logo

Samen met onze specialisten – stuk voor stuk experts in hun vakgebied – overloop je aan de hand van een checklist je website. Kritisch wordt gekeken naar zowel het technisch als het redactioneel luik van je online aanwezigheid. Op die manier ontleden we wat goed is en houden een to-do lijst over, waarmee we vervolgens aan de slag kunnen.

Via een punt per punt opgesteld implementatieplan pakken we in de weken die volgen alles aan. Het uiteindelijke resultaat is een website die op elk terrein beter scoort. Inhoudelijk, technisch, in zoekopdrachten en op Google. SEO en SEA komen aan bod en we hebben ook oog voor het luik sociale media.

Een website is al even niet meer dat ‘verplichte nummer’. Enkel aanwezig zijn op het internet volstaat niet langer. Je website is anno 2017 een werkinstrument. Een tool die een meetbaar en rechtsreeks effect heeft op je omzet.

Dit is een dienst die in aanmerking komt voor de kmo-portefeuille, een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten.

FORMULE 2

De formule voor succes in business

Logo

Bestaat er één formule die een garantie op zakelijk succes garandeert? Inderdaad! Zaakvoerder Wim Wullaert overloopt met jou de veertien componenten uit de formule en bekijkt op die manier waar je onderneming goed scoort en waar verbetering mogelijk is.

De formule voor succes in business (SIB) is niet iets wat Kliek Creatieve Communicatie zelf uit de spreekwoordelijke mouw schudt. Carl Van De Velde, België ’s bekendste coach en mentor voor succesvol ondernemerschap, werkte de SIB uit op basis van jarenlange ervaring en expertise als spreker en ondernemer. Wim Wullaert past ze graag met je toe. Veertien essentiële onderdelen van hedendaags ondernemerschap worden getoetst. Wat goed is, blijft. Wat beter kan, pakken we aan.

Dit is een dienst die in aanmerking komt voor de kmo-portefeuille, een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten.

FORMULE 3

Volledig marketingplan

Logo

Goede marketing is communicatie en goede communicatie is meteen ook een belangrijke vorm van marketing. Kliek Creatieve Communicatie stelt alle opgebouwde kennis en ervaring ten dienste van jouw en je onderneming om die wisselwerking maximaal efficiënt te maken.

Daarbij fungeren we graag als bruggenbouwer tussen de huidige situatie en de doelstellingen. Via een uitgekiende strategie en een goed uitgewerkt actieplan streven we ernaar de doelen concreet en bereikbaar te maken.

Dit is een dienst die in aanmerking komt voor de kmo-portefeuille, een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten.

Een volledig marketingplan komt tot stand op basis van drie ontmoetingsmomenten:

1. Intake

Alles start met het in kaart brengen van de huidige situatie. Voor we doelstellingen kunnen formuleren, moeten we de huidige stand van zaken kennen.

Tijdens een kennismaking luisteren we vooral naar hoe jij, als ondernemer, de dingen ziet. Wat loopt goed en wat wil je anders zien? Welk toekomstbeeld heb je voor je onderneming in gedachten?

Deze kennismaking en het in kaart brengen van de actuele stand van zaken duurt een tweetal uur, waarbij wij vooral luisteren en noteren. Jouw kijk op marketing, communicatie en ondernemerschap staat centraal. Geen zorgen: we begeleiden je doorheen de elementen die aan bod moeten komen en gidsen je doorheen de wereld van marketing en communicatie.

2. Verwerking en globaal stappenplan

Aan de hand van onze gezamenlijke intake-meeting stellen we een eerste plan op. Daarin komt al duidelijk naar voor welke pijlers belangrijk én van toepassing zijn. Het globale stappenplan is immers geen standaard, maar een blauwdruk naar succes die op maat van jouw onderneming wordt opgesteld.

In een goed opgebouwde en duidelijke PowerPointpresentatie tonen we waar verbetering mogelijk is en hoe we dat kunnen realiseren. Waar zijn concrete resultaten te boeken en hoe gaan we dat samen realiseren? We tonen meteen ook in welke richting het stappenplan je onderneming kan leiden. Ondertussen luisteren we naar je feedback en wensen, om daarmee opnieuw aan de slag te gaan.

3. Plan in detail en aan de slag

Het derde en laatste luik is een concreet, tot in de details uitgewerkt en opgesteld plan van aanpak. Wat is het doel en hoe kunnen we dat bereiken? Op welke termijn? Welke acties zijn daarbij nodig en welke strategie hanteren we best?

Dit plan, het resultaat van een doorgedreven analyse, is meteen ook een realistisch plan van aanpak voor je onderneming. Op basis van jouw input en onze expertise, kan je er meteen mee aan de slag. Want: goede marketing is communicatie en goede communicatie is meteen ook een belangrijke vorm van marketing.