Samen met Kliek uw marketing boosten

Kliek Creatieve Communicatie mag zich terecht een marketingexpert noemen. Samen met het begrip zijn we de voorbije drie decennia meegegroeid. We hebben het zien evolueren en veranderen en hebben het al die tijd van dichtbij gevolgd. Onze marketingboost is er dan ook eentje om ‘u’ tegen te zeggen. We denken met u mee en gaan samen op zoek naar optimalisatie en verbetering. We doorlopen een traject op middellange termijn, waarbij we drie keer samenzitten voor overleg en afstemming.

Een stand van zaken schept duidelijkheid, van bij de start. Daarop bouwen we verder. Gedetailleerde analyses en een welomschreven plan van aanpak leiden naar een doel, waar we de eerstkomende maanden en jaren naartoe werken. Kliek Creatieve Communicatie is daarbij klankbord, katalysator en startmotor. De marketing is de brandstof die uw verkoop doet stijgen. U zit aan het stuur.


Logo

Marketing = brandstof voor sales

Marketing is – eerst en vooral – een plan. Een strategie. En het is de noodzakelijke brandstof voor uw verkoop.
Bij de opmaak van een marketingplan luisteren we zo goed mogelijk naar de verwachting van de klant. Dit leidt telkens tot een zeer bruikbaar instrument zonder theoretische bladvulling maar met concreet bruikbare visie, acties en doelstellingen.

In een marketingplan mag u verschillende zaken verwachten:

We vertrekken vanuit een grondige analyse van de huidige situatie: wat zijn de sterktes, zwaktes, concurrentie-analyse, huidige communicatie, marktevolutie, knelpunten, ambities en verwachtingen …

Op basis hiervan bepalen we hoe het bedrijf moet gepositioneerd worden naar de (potentiële) klanten. Die positionering ligt op het raakvlak tussen de ambities van het bedrijf en de behoeften van de klanten.

Vervolgens gaan we dit vertalen naar een hele reeks concrete acties die nodig zijn om dit ook in de praktijk te realiseren. We focussen vooral op communicatie, bekijken de distributiekanalen, ondersteuning voor de verkoop …

We zetten dit allemaal in een tijdslijn met alle geplande marketingacties voor de komende 1 à 2 jaar.

Mogelijke resultaten van de marketingacties die we ondernemen:

• Hoeveel extra potentiële klanten komen op de website?
• Hoeveel extra leads kunnen gegenereerd worden?
• Hoeveel procent kan de conversie verhoogd worden?
• …

De Kliek-marketingboost kort samengevat:

• Drie ontmoetingsmomenten
• Een overzichtelijke stand van zaken
• Gedetailleerde analyse
• Gezamenlijk plan van aanpak
• Drie jaar marketingplan
• Tal van extra’s


Logo