Project image

ADMB Info

  • Doelgroep: leden / Opdrachtgever: ADMB / Type: ledenmagazine / Oplage: 89.000 exemplaren / Verspreiding: geadresseerd / Frequentie: 4 x per jaar / Website: www.admb.be

ADMB is een sociaal secretariaat dat in 2011 uitgeroepen werd als het beste op de Belgische markt. Toeval of niet, in 2011 startte Kliek Creatieve Communicatie met een volledige restyling van ADMB Info, het driemaandelijkse informatieblad voor aangeslotenen en rechthebbenden. Vier keer per jaar is het een eer en een uitdaging voor Kliek om telkens weer een informatiemagazine te ontwerpen dat aansluit bij de titel ‘beste op de Belgische markt’.