Project image

De Periodiek

  • Doelgroep: uitgevers / Opdrachtgever: De Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers / Type: magazine voor uitgevers / Oplage: / Verspreiding: geadresseerd / Frequentie: 4 x per jaar / Website: www.upp.be