Project image

De Vrije Beroeper

  • Doelgroep: zelfstandigen / Opdrachtgever: Unizo / Type: magazine voor leden van Unizo en de Federatie Vrije Beroepen / Oplage: 5.700 exemplaren / Verspreiding: geadresseerd / Frequentie: 4 x per jaar / Website: www.federatievrijeberoepen.be

De Vrije Beroeper is een magazine voor leden van UNIZO en de Federatie Vrije Beroepen, bestuurders en de zogenaamde stakeholders. De Vrije Beroeper bundelt interessante informatie en spit thema’s dieper uit. Het magazine verschijnt vier keer per jaar en is een gratis uitgave voor de leden. Met dit magazine hoopt de Federatie een meerwaarde te bieden aan haar individuele leden. Kliek Creatieve Communicatie is als expert en autoriteit op het gebied van customer magazines dan weer perfect in staat een meerwaarde te bieden aan de Federatie. Op het vlak van eigen magazines volgen we van a tot z op, met steeds opnieuw een tot in de puntjes verzorgd magazine tot gevolg.