Project image

Dichtbij

  • Doelgroep: medewerkers scholen en voorzieningen Broeders van Liefde / Opdrachtgever: Congregatie Broeders van Liefde / Type: personeelsmagazine / Oplage: 11.500 exemplaren / Verspreiding: per voorziening + abonnementen / Frequentie: 5 x per jaar / Website: www.dichtbijmagazine.be

De Congregatie Broeders van Liefde kiest voor Kliek om haar personeelsmagazine te restylen qua inhoud, naam en vormgeving. Het magazine kreeg de nieuwe naam ‘dichtbij’, verschijnt vijf keer per jaar en is er voor iedereen die de Congregatie een warm hart toedraagt. ‘Dichtbij’ heeft tot doel de betrokkenheid van alle medewerkers te verhogen en de communicatie en het imago van de Broeders van Liefde te heroriënteren en aan te passen aan de huidige trends. Het personeelsmagazine (en bijhorende website www.dichtbijmagazine.be) informeert, maar biedt ook inspiratie. Kliek staat in voor het ontwerp, de opmaak en de productiecoördinatie van het blad, dat onder de titel ‘approches’ ook in Franstalige versie verschijnt. De Broeders van Liefde beheren in België meer dan 50 scholen, 15 psychiatrische ziekenhuizen en 12 orthopedagogische centra. Ook de ouderenzorg en kinderdagopvang behoren tot hun activiteiten. Daarnaast zijn ze de drijvende kracht achter tal van kleinere initiatieven, zoals opvang van aidspatiënten, van mensen met zingevingsvragen, van kansarmen …