Project image

Forum

  • Doelgroep: bestuursleden Davidsfonds / Opdrachtgever: Davidsfonds / Type: nieuwsbrief / Verspreiding: per post bedeeld / Frequentie: 4 x per jaar / Website: www.davidsfonds.be

Het Davidsfonds is de grootste Vlaamse cultuurvereniging. Jaarlijks organiseert de vereniging 10.000 activiteiten, dicht bij de mensen. Dit dankzij 5.500 bestuursleden in meer dan 500 plaatselijke afdelingen. Het Davidsfonds bereikt daarmee niet alleen 55.000 leden-gezinnen, maar ook tienduizenden andere belangstellenden. Taal & lezen, geschiedenis en kunst zijn de prioritaire werkterreinen van het Davidsfonds. Met Forum wil Davidsfonds de goeie relatie met de bestuursleden optimaliseren en onderhouden. In elke editie worden een aantal activiteiten als goede voorbeelden in de kijker geplaatst. Ook verrassende ideeën, nieuwe visies, praktische tips, … worden langs deze weg verspreid. In iedere uitgave staat een kalender waarin de activiteiten van de verschillende plaatselijke afdelingen aangekondigd worden. Kliek Creatieve Communicatie toont zich in de vormgeving van Forum een ideale partner van het Davidsfonds.