Project image

Vlaamse Bedrijfssport

  • Doelgroep: leden / Opdrachtgever: de Vlaamse Liga van Bedrijfssport vzw / Type: ledenmagazine / Oplage: 1.850 exemplaren / Verspreiding: geadresseerd / Frequentie: 4 x per jaar / Website: www.vlaamse-bedrijfssport.be

Bedrijfssport is geen definitie van een bepaalde sporttak, maar omvat alle sportdisciplines die binnen het bereik van werknemers vallen. Het is dé voedingsbodem voor een goede verstandhouding en efficiënte werking binnen ieder bedrijf ! Sinds 2011 staat Kliek garant voor de realisatie van het magazine ‘Vlaamse Bedrijfssport’ van de Vlaamse Liga voor Bedrijfssporten. Een vlekkeloze samenwerking waarover General Manager, Elke Debaets, het volgende schreef: “Ondanks het feit dat een nieuw partnership normaliter de nodige inlooptijd vereist, verliep de wederzijdse samenwerking meteen erg vlot. Wij stellen vooral de professionaliteit en flexibiliteit van het Kliek-personeel op prijs.”